10ΗΜΕΡΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ 15-24/7/2022

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ…
Ενάντια στον εξορυκτισμό και τα μεγαπρογράμματα.
Για την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη, για την αντίσταση και την εξέγερση.
Γιατί έξω από τις περιφράξεις υπάρχει χώρος ελεύθερης συνύπαρξης και ανταλλαγής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Διάβασε περισσότερα