Όχι στην επαναφορά της αγοραπωλησίας του αίματος. Το αίμα και τα παράγωγα του δεν είναι εμπόρευμα!

Η ενδεχόμενη επαναφορά του καθεστώτος αγοροπωλησίας αίματος, εκτός των άλλων, προκαλεί φρίκη και αποτροπιασμό στις ενώσεις των μεταγγισιοεξαρτώμενων ασθενών καθώς γνωρίζουν άμεσα τους θανάσιμους κινδύνους που συνεπάγεται η «ελεύθερη» αγορά και διακίνηση του αίματος  και των προϊόντων του.
Είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων να αποκρουσθεί αυτή η επικίνδυνη, ακραία, νεοφιλελεύθερη επίθεση της κυβέρνησης.    

Διάβασε περισσότερα