Η Πρωτοβουλία φορέων κατά της καύσης απορριμμάτων στο ΤΙΤΑΝ ζήτησε από τον δήμο τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ και… περιμένει ενημέρωση.

Το περιεχόμενο της επιστολής μας έχει ως αντικείμενο την άρνηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου να μας κοινοποιήσει – μετά από αίτηση μέλους μας – τα στοιχεία μετρήσεων και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα που διεξήγαγε το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) για λογαριασμό του Δήμου Παύλου Μελά.
Με δεδομένο πως η συγκεκριμένη έρευνα αφορά άμεσα θέμα δημόσιας Υγεία (επιβάρυνση περιβάλλοντος από ανθρώπινη δραστηριότητα στα όρια του αστικού ιστού) και έχει χρηματοδοτηθεί από πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( χρήματα πολιτών ) δε μπορούμε να κατανοήσουμε το πνεύμα και το περιεχόμενο της αρνητικής απάντησης που μας επεφύλαξε η αρμόδια Υπηρεσία.

Διάβασε περισσότερα