Φοιτητικά δάνεια… business as usual

Είναι φανερή η προσπάθεια δημιουργίας στην Ελλάδα, μίας λογικής όπου η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί τομέα για να γίνουν επιχειρηματικές κινήσεις με κέρδη για συγκεκριμένους και πρόσβαση για λίγους.
Εκ των πραγμάτων ακόμα και τώρα και οι προπτυχιακές σπουδές είναι μία δύσκολη υπόθεση για τις οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους.
Το φόρτωμα ενός δανείου δημιουργεί μία λογική εντατικοποίησης και συνεχούς στρες για τους φοιτητές, στη λογική ότι όλα είναι μία μεγάλη επιχείρηση που πρέπει συνεχώς να λειτουργεί με τις μηχανές στο κόκκινο. Δημιουργεί με ταξικά κριτήρια μοχλούς πίεσης για τους οικονομικά ασθενέστερους.
Η προστασία της εκπαίδευσης από τις πρακτικές δημιουργίας επιχειρήσεων είναι ένα στοίχημα που αφορά όλη την κοινωνία και είναι φανερό ότι οι κυβερνητικές στοχεύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο πρακτικά επιβαρύνουν και αποκλείουν τους οικονομικά ασθενέστερους και ευνοούν μία ελίτ. 

Διάβασε περισσότερα