Μικροφωνική συγκέντρωση για τη δίκη των 9 της Πύλου, Κυριακή 19/5 στις 17:00 στην πλατεία Συντάγματος

21 Μαΐου – Δίκη των 9 της Πύλου – Καμία συγκάλυψη για το μεγαλύτερο κρατικό ρατσιστικό έγκλημα

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τη δολοφονία 600 και πλέον μεταναστ(ρι)ών από το ελληνικό Λιμενικό στην Πύλο, θα ξεκινήσει η δίκη των 9 Αιγυπτίων μεταναστών που είναι προφυλακισμένοι από την ημέρα του ναυαγίου, με κατηγορίες για παράνομη διακίνηση και πρόκληση ναυαγίου. Επειδή είναι η πρώτη δίκη που σχετίζεται με το κρατικό έγκλημα της Πύλου, η δίκη των 9 αποτελεί μια κομβική στιγμή για το κίνημα που απαιτεί δικαιοσύνη για τους νεκρούς και τερματισμό των δολοφονικών πρακτικών επαναπροώθησης και συνοριακής βίας.

κΣε αυτή τη δίκη το ελληνικό κράτος θα εμφανιστεί ως κατήγορος 9 ανθρώπων που είναι οι ίδιοι θύματα του. Με αυτήν την αντιστροφή των ρόλων θα ξεκινήσει η επόμενη φάση της επιχείρησης συγκάλυψης της ευθύνης του λιμενικού που άρχισε αμέσως μετά την πρόκληση του ναυαγίου. Στη φάση αυτή δρομολογείται η θυσία και άλλων ανθρώπων, πέρα από τους πάνω από 600 που χάθηκαν άδικα και βασανιστικά την 14η Ιουνίου 2023. Οι 9 αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να καταδικαστούν σε ισόβια για να ξεπλυθούν οι δολοφόνοι του ελληνικού κράτους και της ΕΕ και για να διαφυλαχτεί η συνέχιση και επέκταση των δολοφονικών πολιτικών συνοριακής βίας και αποτροπής της μετανάστευσης, παρά το λουτρό αίματος.

Η μέθοδος της αντιστροφής της πραγματικότητας στηρίζεται στη χρήση της νομοθεσίας σχετικά με τη διακίνηση μεταναστών που έχει μετατραπεί σε όπλο κατά των ίδιων των μεταναστ(ρι)ών αλλά και κατά της κοινωνικής αλληλεγγύης. Διαρκώς αυστηροποιούμενη σε όλη την Ευρώπη, έχει ως σκοπό όχι να τιμωρήσει μια πράξη, αλλά να επιβάλει ακραίες ποινές φυλάκισης σε κάποιους ώστε να εκφοβίσει και να αποθαρρύνει κάποιους άλλους από το να προσπαθήσουν να μεταναστεύσουν. Γι’ αυτό στην Ελλάδα πάνω από 2100 άτομα βρίσκονται φυλακισμένα, καθώς από κάθε βάρκα ή ομάδα μεταναστ(ρι)ών που εντοπίζεται από το λιμενικό και την αστυνομία συλλαμβάνονται 2-3 ως “διακινητές”, με αποτέλεσμα οι καταδικασθέντες για διακίνηση να αποτελούν την 2η μεγαλύτερη και διαρκώς αυξανόμενη κατηγορία κρατούμενων στις ελληνικές φυλακές.

Την ίδια στιγμή, οι κατηγορίες για διακίνηση είναι ένα όπλο για την ηθική απαξίωση, τον εκφοβισμό και την ποινικοποίηση των ανθρώπων της αλληλεγγύης. Είναι συστηματικές και ενορχηστρωμένες οι καμπάνιες δυσφήμισης ανθρώπων της αλληλεγγύης ως διακινητών και σε αυτές συνενώνονται και συνεργάζονται αρμονικά ακροδεξιά τρολ, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Η δυσφήμηση περιλαμβάνει πάντα και την απειλή ποινικοποίησης: των διώξεων σκοπιμότητας και της ακόλουθης πολυετούς δικαστικής ομηρείας και, οπωσδήποτε, της “νόμιμης” ή “παράνομης” παρακολούθησης από τις μυστικές υπηρεσίες.

Οι 9 της Πύλου κατηγορούνται με κατασκευασμένες copy-paste καταθέσεις που πάρθηκαν από άλλους ναυαγούς σε συνθήκες κράτησης και υπό τεράστια ψυχολογική πίεση αμέσως μετά το ναυάγιο, ώστε να εξυπηρετήσουν την αφήγηση του ελληνικού κράτους που μεταθέτει της ευθύνη πρόκλησης του ναυαγίου σε “καθάρματα διακινητές”. Παρότι η αφήγηση αυτή έχει διαψευστεί ακόμη και από τους πιο κοντινούς συμμάχους της κυβέρνησης όπως η Frontex, η επιχείρηση συγκάλυψης θα συνεχιστεί, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, όσο το ελληνικό κράτος βρίσκεται σε πίεση.

Δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό. Για τους 9 της Πύλου, στη δίκη αυτή κρίνεται η ζωή και το μέλλον τους. Στη δίκη αυτή όμως κρινόμαστε κι όλες-οι-α εμείς. Δοκιμάζεται η αξιοπρέπεια και ο πυρήνας της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ικανότητας μας να σταθούμε πραγματικά πλάι σε όσους έχουν βρεθεί με τον πιο σκληρό τρόπο αντιμέτωποι με την κρατική μηχανή.

Λευτεριά στους 9 της Πύλου!

Όχι σε νέες θυσίες ανθρώπων για τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να δώσουμε τέλος στις δολοφονικές πρακτικές των επαναπροωθήσεων και της βίας στα σύνορα.

Ελευθερία Μετακίνησης, Δικαίωμα Παραμονής

Όλοι/όλες/όλα την Κυριακή 19/05 στις 5μμ στο Σύνταγμα!

Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στα pushbacks και τη συνοριακή βία

—– —–

Microphone gathering for the 9 of Pylos on Sunday 19 April at 5pm at Suntagma square. Call:

May 21st – Trial of the 9 of Pylos – No cover-up of the biggest and most racist state crime!

Almost a year after the murder of more than 600 migrants by the Greek Coast Guard in Pylos, the trial of the 9 Egyptian migrants who have been in pre-trial detention since the day of the shipwreck will begin on charges of illegal smuggling and causing a shipwreck. Since it is the first trial related to the Pylos state crime, the trial of the 9 is a crucial moment for the movement demanding justice for the dead and an end to the murderous practices of pushbacks and border violence.

In this trial, the Greek state will appear as the accuser of 9 people who are its own victims. With this role reversal, the next phase of the cover-up operation of the responsibility of the coastguard, that started immediately after the shipwreck, will begin. And in this phase further sacrifices are being sought, beyond the 600 people who perished unjustly and torturously on 14 June 2023. The 9 face the threat of being sentenced to life in prison in order to wash out the murderers of the Greek state and the EU and to preserve the continuation and expansion of murderous policies of immigration deterrence and border violence despite the bloodbath they have caused.

The method of reversing reality is based on the use of legislation on the smuggling of migrants which has become a weapon against the migrants themselves and against solidarity. Constantly toughened throughout Europe, it is designed not to punish an act, but to impose extreme prison sentences on some people in order to intimidate and discourage others from trying to migrate. This is why over 2100 people are imprisoned in Greece, as 2-3 people are arrested as ” smugglers” for every boat or group detected by the coastguard and police, making those convicted of smuggling the second largest and ever growing category of prisoners in Greek prisons.

At the same time, smuggling discourse is a weapon for the moral depreciation, intimidation and criminalization of people in solidarity with migrants. There are systematic and orchestrated smear campaigns against people in solidarity as smugglers, in which far-right trolls, journalists, politicians and government officials come together and work in harmony. The defamation always includes the threat of criminalisation: long court proceedures, legal harassment and ‘legal’ or ‘illegal’ surveillance by the secret services.

The 9 of Pylos are accused with made-up copy-paste statements taken from other shipwreck survivors in conditions of detention and enormous psychological pressure immediately after the shipwreck, in order to serve the narrative of the Greek state that shifts the responsibility for causing the shipwreck to “scum smugglers”. Although this narrative has been refuted even by the government’s closest allies such as Frontex, the cover-up operation will continue, harder as the Greek state comes under pressure.

There is no time for complacency. For the 9 from Pylos, in this trial their lives and their future are at stake. But in this trial, we all are being judged. Our dignity and the core of our social solidarity, our availability to truly stand with those who are more cruelly than anyone confronted with the state machine, are being tested.

Freedom to the 9 of Pylos!

No to new sacrifices to cover up the crime of the Greek state and the European Union.

End to the murderous practices of pushbacks and violence at the borders.

Freedom of Movement, Right to Stay!

We call everyone on Sunday 19/05 at sq. Syntagma, 5pm!

Open Assembly against pushbacks and border violence

Μοιραστείτε το άρθρο