Πορεία ενάντια στα κλειστά camps και στα pushbacks των μεταναστ(ρι)ών, Σάββατο 18/12 στις 13:00, Καμάρα

Το τελευταίο διάστημα το ελληνικό κράτος προωθεί μια σειρά από αλλαγές γύρω από την διαχείριση της μεταναστευτικής κίνησης και του μεταναστευτικού πληθυσμού. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν συνέχεια μιας λογικής που διαπερνάει την πολιτική του ελληνικού κράτους από το 2015 μέχρι σήμερα και ο σκοπός είναι αφενός η μείωση του αριθμού των εισερχόμενων στην ελλάδα μεταναστών και αφετέρου η περεταίρω περιθωριοποίηση και παρανομοποίηση αυτών που βρίσκονται εδώ.

Διάβασε περισσότερα